Lời phật dạy hay và ý nghĩa nhất - Những lời hay Phật giáo, phật học

Những lời phật dạy, những câu nói hay của phật giáo mà con người nên đọc và suy ngẫm, sẽ giúp tâm thanh tịnh hơn giữa bộn bề lo toan trong cuộc sống. Phật dạy chúng sinh có nhiều phiền não và mỗi một phương pháp tu sẽ thích ứng với mỗi bệnh và căn cơ của chúng sinh, ai thích hợp với môn nào thì tu môn đó và khi tu triệt để thì sẽ có kết quả viên mãn.

Tại sao chúng ta nên lắng nghe lời phật dạy? Thứ nhất là để ghi nhớ lời phật dạy và ứng dụng tu hành. Thứ hai là để tâm mình không xao động, không chạy theo ngoại cảnh. Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều lần chúng ta rơi vào cảnh bế tắc, không lý giải được sự việc bằng lý trí nên phải lắng nghe những lời chỉ dẫn, tiếng nói bên trong mình, đó là lúc mà bạn nên nghe những lời phật dạy để có thể thần vững tâm an hơn.

Phật dạy: “Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ. Và: “Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác”.

Chat với chúng tôi